Heidelberger Catechismus Zondag 21a

Zondag 10-7-2022 Schriftlezingen: 1 Koningen 19:9-18 en 1 Korinthe 1:1-9 HC Zondag 21a Vraag en antwoord 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente, die tot het eeuwige leven […]

Continue reading

Heidelberger Catechismus Zondag 20

Avonddienst Zondag 12-juni 2022. Vraag: Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat Hij ook mij gegeven is, om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te […]

Continue reading