Wat is de definitie van diaconaat?

Het woord diaconaat komt uit het Grieks en heeft met dienen te maken. In het kerkelijk taalgebruik gaat het om je houding tegenover je medemens: jezelf opofferen voor iemand anders, de heelheid van de ander op het oog hebben. Diaconaat is een opdracht. Het is een houding die iedere christen moet hebben; als individu, maar ook de christelijke gemeente als geheel moet zich met diaconaat bezighouden. Christen zijn en niets aan diaconaat doen, kan niet. Jacobus zegt dat een geloof zonder werken dood is.

Voor diaconaat hoef je niet per se uitgezonden te worden?

Als je een pan soep bij je zieke buurvrouw brengt, is dat een vorm van diaconaat. Het is helemaal mooi als je daarbij nog wat tijd voor haar vrijmaakt door een praatje te maken en met haar te bidden. Je kunt ook aan duizend mensen soep geven, maar dat lukt niet in je eentje.

Je moet het dan samen met anderen doen, er geld voor hebben, het goed organiseren en efficiënt werken; er kunnen mensen tussen zitten die er misbruik van maken. Hoe groter het wordt, hoe ingewikkelder het is. Je hebt dus diaconaat in het klein en in het groot. Beide zijn nodig en het één is niet belangrijker dan het ander.