Het college van diakenen ondersteunt de gemeente bij de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van onderling dienstbetoon. De diaconie is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben. Diaconaat heeft niet alleen betrekking op de interne zaken van de gemeente. Het gaat ook om het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping