In de zomermaanden is de kerk opengesteld voor bezoek op woensdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.

 

De Grote of Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper. In het begin van de 14e eeuw is reeds met de bouw van een kleinere kerk begonnen. Door bisschop David van Bourgondië (1456-1496) is de kerk uitgebouwd tot een driebeukige kruiskerk. In 1486 is men begonnen met de bouw van de stompe toren. In 1579 is het koor afgebrand en niet meer herbouwd. De Oostgevel is toen dichtgemetseld. In 1581 ging de kerk over van Rooms-katholiek naar protestants bestuur. De Oostgevel is in 1593 voorzien van een schildering van de Tien geboden. Het orgel rust op een 15e-eeuwse orgeltribune en is gebouwd door de orgelbouwer Kiespenning. Het unieke instrument stamt voor een groot deel uit de 17e eeuw, maar er is ook nog ouder pijpwerk aanwezig, daterend uit het begin van de zestiende eeuw. Daarnaast is er een koororgel dat ooit deel geweest is van het hoofdorgel, maar na de restauratie van kerk en orgel (1968-1972) een zelfstandige plaats heeft gekregen in de kerk. In 2018 en 2019 wordt in de kerk een Harrison & Harrison-orgel geplaatst dat afkomstig is uit de kerk van Bishop Auckland in Engeland. Daarmee beschikt de kerk over een uitgebreid en uniek orgelbezit dat inmiddels breed aandacht krijgt.

Het kerkelijk centrum Open Hof staat aan de oostzijde van de kerk. Voor de bouw in 1985 is de voormalige kerkzaal uit 1929 afgebroken. Het grootste gedeelte van de Open Hof staat op de plaats van het vroegere badhuis-kruisgebouw. Het kerkelijk centrum heeft vier zalen en een opbaarruimte.

Voor meer informatie zie www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl

of neem voor verhuur van het kerkgebouw of de Open Hof contact op met beheer@grotekerk-wijkbijduurstede.nl.