Pastoraat

In het geval van bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname, behoefte aan bezoek, voorbede, uw kind laten dopen, vragen rondom het avondmaal, belijdenis doen en overlijden kunt u contact opnemen met Ds. M. Middelkoop. Indien afwezig kunt u terecht bij M. van Wiggen.

 

Contactpersoon vervoer

Als vervoer een probleem is om de diensten bij te wonen dan kunt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met J. van Esterik

 

Collectebonnen

U kunt collectebonnen van diversen waarden aanschaffen. U kunt hiervoor terecht bij J. van Esterik of B. van Mourik.

 

Ouderen bezoekwerk

Naast de predikant en de ouderlingen wordt dat gedaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden.

Contactpersoon: M. van Wiggen

 

Helpende handen

We willen in onze gemeente naar elkaar omzien. Dat is onze opdracht vanuit de Bijbel. Mocht u hulp nodig hebben door ziekte of andere redenen, dan kunt u contact opnemen. Denk aan bijv. boodschappen doen, een klusje of een praatje. Wilt u anderen tot hulp zijn, geef dan uw naam op. Wat is er mooier dan met z’n allen om te zien naar elkaar?! Contactpersoon: J. van Esterik

 

Bijbelkringwerk

Er zijn meerdere Bijbelkringen die in de huiselijke kring om de week gehouden wordt. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van alle Bijbelkringen voor alle gemeenteleden.

Wil je meer weten over de verschillende bijbelkringen stuur dan een mailtje naar bijbelkringen@hgwbd.nl.

 

Vrouwengebedskring

Deze kring is opgezet als gelegenheid om met elkaar te bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de zieken en voor andere zaken die ons bezig houden. We nodigen u, jou uit om mee te bidden. Ook als u, je niet hardop wil of kan bidden ben je van harte uitgenodigd, want zoals de Heere zegt: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” (Matth. 18:20) Welkom om de drie weken op vrijdag om 9.00 uur op Pompejus 29. Contactpersoon: Mw. M. Braaksma. Tel: 0343-575626. E-mail: auer.mf@gmail.com

 

Koffiedrinken na dienst

Elke eerste en derde zondag in de maand is er gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie/ limonade te drinken in de “Open Hof”. Ook voor gasten een hartelijk welkom, wij willen u graag leren kennen. Contactpersoon: Dhr. J. Marchal. Tel: 0343-575769