Pastoraat

In het geval van bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname, behoefte aan bezoek, voorbede, uw kind laten dopen, vragen rondom het avondmaal, belijdenis doen en overlijden kunt u contact opnemen met ds. M. Middelkoop. Indien afwezig kunt u terecht bij  ouderling M. van Wiggen.

 

Kerkdienst online

Als u niet in staat bent om de kerkdiensten bij te wonen, dan kun u deze ook via het internet volgen. Dit gaat via de  “LIVE BEELD” knop op de Home pagina van de website.

 

Contactpersoon vervoer

Als vervoer een probleem is om de diensten bij te wonen dan kunt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht worden. 

Contactpersoon: J. van Esterik

 

Collectebonnen

U kunt collectebonnen van diversen waarden aanschaffen.

U kunt hiervoor terecht bij J. van Esterik of A. Smid tel. 06-23875511, email asmid1948@gmail.com

 

Ouderen bezoekwerk

Naast de predikant en de ouderlingen wordt dat gedaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden.

Contactpersoon: M. van Wiggen

 

Cathechisatie

Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er catechisatie. Mw. J. Kroodsma en ds. M. Middelkoop geven hier leiding aan. Voor  zowel catechisatie als ook belijdeniscatechisatie kan er contact worden gezocht met ds. M. Middelkoop.

 

Helpende handen

We willen in onze gemeente naar elkaar omzien en concreet hulp bieden. Dat is onze opdracht vanuit de Bijbel. Mocht u hulp nodig hebben door ziekte of andere redenen, dan kunt u contact opnemen. Denk aan bijv. boodschappen doen, een klusje of een praatje. Wilt u anderen tot hulp zijn, geef dan uw naam op. Wat is er mooier dan met z’n allen om te zien naar elkaar?!

Contactpersoon: J. van Esterik

 

Bijbelkringwerk

Er zijn meerdere Bijbelkringen die in de huiselijke kring om de week gehouden wordt. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van alle Bijbelkringen voor alle gemeenteleden.

Wil je meer weten over de verschillende bijbelkringen stuur dan een mailtje naar bijbelkringen@hgwbd.nl

Contactpersonen: ds. M. Middelkoop  en mw. J. Kroodsma

 

Gebedskring

Iedere eerste donderdag van de maand is er gebedskring van 19.15 uur tot ca. 20.00 uur in de Open Hof. Deze kring is opgezet als gelegenheid om met elkaar te bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de zieken en voor andere zaken die ons bezig houden. We nodigen iedereen uit om mee te bidden. Ook als  je niet hardop wil of kunt bidden ben je van harte uitgenodigd. Want zoals de Here zegt: “waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben ik in hun midden.” Matheus 18:20

Contactpersoon: ouderling R. van Lingen tel: 0345-501441 email: ries.vanlingen@hgwbd.nl

 

Koffiedrinken na dienst

Elke eerste en derde zondag in de maand is er gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie/ limonade te drinken in de “Open Hof”. Ook voor gasten een hartelijk welkom, wij willen u graag leren kennen.

Contactpersoon: dhr. J. Marchal. tel: 06-19563319

 

Beheerscommissie

Dagelijks beheer en secretariaat: vacant

De commissie is te bereiken op beheer@grotekerk-wijkbijduurstede.nl

Voor verhuur en onderhoud en andere zaken is contactpersoon: dhr. K. van Vliet (voorzitter van de commissie), Schepenen 28, tel. 0343-573191

 

boekenmarkt

Een aantal keren per jaar word er een boekenmarkt gehouden door onze gemeente tbv het onderhoud van het kerkgebouw.

Wanneer u boeken wilt aanbieden of een vraag hier over kunt u contact opnemen met:

contactpersonen: A. Smid tel. 06-23875511 en J. Hulsman tel. 06-21707557