Crèche

Iedere ochtenddienst heeft onze gemeente een kindercrèche. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 jaar zijn hier van harte welkom.

De kindercrèche wordt boven de Open Hof gehouden. Hier kunt u uw kind(eren) voor de dienst naartoe brengen.

Tijdens de dienst zullen twee gemeenteleden ervoor zorgen dat uw kind(eren) de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen die ook graag mee naar de kerk gaan, maar voor wie de hele kerkdienst meemaken nog te veel is, is er ook een Kindernevendienst. De kinderen mogen eerst mee naar de kerk. Meestal probeert de dominee voor de preek nog even met de kinderen te praten over het verhaal wat verteld gaat worden bij de Kindernevendienst. Daarna gaan de kinderen samen met een leidster naar de Open Hof.

Er wordt een Bijbelverhaal verteld, we zingen met elkaar en er wordt altijd gezorgd voor een mooie en leuke verwerking.