Het college van kerkrentmeesters heeft in zeer ruime zin als doel: “de mogelijkheden scheppen (faciliteren) van de voortgang van de verkondiging van het Woord van God, door de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een verantwoorde manier te beheren”. Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

Het college bestaat uit een aantal kerkrentmeesters die allen als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt iemand door de kerkrentmeesters als voorzitter gekozen.
Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de gehele kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden.

Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, gemeentegebouw en eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke administratie verzorgt.

A. Smid

B. van Mourik

G. van Dort

M. Petri

P. Zwiep