Het college van kerkrentmeesters heeft als belangrijkste taken: de zorg voor de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Dat omvat bijvoorbeeld het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. Ook valt de zorg voor de geldwerving hieronder. Het college is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente, maar ook voor het beheren van de goederen van de gemeente. Voor het beheer van de Grote Kerk en de Open Hof is er een gezamenlijke commissie met de Protestantse gemeente: de Beheercommissie.

Het werk van het college van kerkrentmeesters gebeurt in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.

Het college bestaat uit zes kerkrentmeesters. Van hen zijn er vier ambtsdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Twee leden van het college zijn niet-ambtsdrager. Verschillende taken op het terrein van kerkbeheer zijn toebedeeld aan leden van het college: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, kerkgebouw en eredienst. Het college draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.

Bart van Mourik

Atie Ewoldt

Harry Mauritz

Gerrit Taute