De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede valt, wat betreft de ANBI regeling, onder bovenstaande groepsbeschikking. Maar dit zal veranderen, met ingang van 1 januari 2016 moeten kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen aan nieuwe ANBI regelingen voldoen en krijgen de gemeenten hun eigen ANBI vermelding in het register van de belastingdienst.

Een vereiste voor deze ANBI erkenning is de zogenaamde transparantie: gemeenten zijn verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekeningen e.d.

Hieronder kunt U deze informatie inzien:

Officiële naam: Hervormde gemeente Wijk bij Duurstede
RSIN/fiscaal nummer Hervormde gemeente Wijk bij Duurstede: 820402138
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie is: 824107226
Postadres: Kerkstraatje 4, 3961 AV Wijk bij Duurstede
E-mailadres: Scriba@hgwbd.nl

De doelstelling, visie en het beleidsplan van onze gemeente kunt u hier vinden.

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse kerk vindt u hier

De Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, wordt bestuurd door een kerkenraad, bestaande uit een predikant, 5 ouderlingen, 5 diakenen en 5 ouderling-kerkrentmeesters.

Het beloningsbeleid wat wij als gemeente hanteren, sluit aan bij de richtlijnen van de PKN, zoals is weergegeven in de arbeidsvoorwaarden Protestantse kerk.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders vindt u hier

(De leden van de kerkenraad, colleges en commissies, behalve de predikant, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een financiële verantwoording van de diaconie is in te zien via deze link

Een financiële verantwoording van de kerkrentmeesters is in te zien via deze link en hier de toelichting.

Via deze link zijn de jaarcijfers van 2016 in te zien.