De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. De Hervormde gemeente te Wijk bij Duurstede valt, wat betreft de ANBI-regeling, onder bovenstaande groepsbeschikking voor de Protestantse Kerk. Met ingang van 1 januari 2016 moesten kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen aan nieuwe ANBI-regelingen voldoen. De gemeenten hebben hun eigen ANBI-vermelding in het register van de belastingdienst gekregen.

Een vereiste voor de ANBI-erkenning is de zogenaamde transparantie: gemeenten zijn verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekeningen e.d.

Hieronder kunt u deze informatie voor de Hervormde gemeente inzien.

Officiële naam: Hervormde gemeente Wijk bij Duurstede
RSIN/fiscaal nummer Hervormde gemeente Wijk bij Duurstede: 820402138
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie is: 824107226
Postadres: Kerkstraatje 4, 3961 AV Wijk bij Duurstede
E-mailadres: scriba@hgwbd.nl

Doelstelling, visie en beleidsplan van de Hervormde gemeente te Wijk bij Duurstede kunt u hier vinden.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier

De Hervormde gemeente te Wijk bij Duurstede is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze bestaat uit de volgende ambtsdragers: 4 ouderlingen, 4 diakenen en 4 ouderlingen-kerkrentmeester (en 2 kerkrentmeesters die geen ouderling zijn), 1 predikant.

Het beloningsbeleid dat de gemeente hanteert, is conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk, zoals weergegeven in de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. De leden van de kerkenraad, van de colleges en commissies (behalve de predikant) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De namen van de leden van de kerkenraad en de colleges vindt u hier

Een financiële verantwoording van het college van diakenen is in te zien via deze link

Een financiële verantwoording van het college van kerkrentmeesters is in te zien via deze link. De daarbij behorende toelichting vindt u hier.