Eens per 14 dagen is er een eredienst in het Ewoud en Elisabeth gasthuis. We zijn blij dat het bezoekers aantal sinds de corona periode weer is toegenomen.  Toch zijn nog meer bezoekers altijd van harte welkom. De aanvangstijd is 19.00 uur. De exacte data kunt u vinden in het Kerkewerk en elders op de website.

In de recreatiezaal van het Ewoud en Elisabeth gasthuis, houden we een dienst waar we samen zingen, bidden en luisteren naar een korte boodschap van redding en toekomst.  Na de dienst drinken we koffie met elkaar, en is er tijd voor ontmoeting en gesprekken.

Kent u iemand uit uw omgeving, die er ook bij aanwezig wilt zijn? Vraag hem, of haar dan gewoon mee. Ds. Middelkoop, zal in de regel de diensten voorgaan.

Uiteraard is de dienst ook vrij toegankelijk voor mensen van buiten het Ewoud en Elisabeth gasthuis.

Wilt u de diensten bijwonen en u bent slecht ter been, dan kunt u bellen

naar tel. 06 22 22 26 46. We zullen dan vervoer voor u regelen.