Renovatie van de Open Hof in concept gereed

De uitvoeringsgroep Open Hof heeft de plannen en de begrotingen voor de renovatie van de Open Hof gereed. Onze oproep luidt als volgt: “Met elkaar denken en praten over onze eigentijdse Open Hof is gemeenschappelijk kerk zijn”.

Lees verder