Renovatie van de Open Hof in concept gereed

De uitvoeringsgroep Open Hof heeft de plannen en de begrotingen voor de renovatie van de Open Hof gereed. Onze oproep luidt als volgt: “Met elkaar denken en praten over onze eigentijdse Open Hof is gemeenschappelijk kerk zijn”.

Lees verder

Oliebollenactie

We gaan weer oliebollen bakken en bezorgen. De opbrengst is voor het onderhoud van de Grote Kerk. Een zak met 10 oliebollen is 7,50 euro, met 5 oliebollen 4 euro

Lees verder

Bijbelkringen

Na de informatieavond voor de bijbelkringen willen we van start gaan om de Bergrede te bestuderen en met elkaar hierover na te denken. Maar met de toegenomen besmettingsrisico’s is intussen duidelijk geworden dat gemeenteleden er heel verschillend in kunnen staan. De één wil graag van start, de ander is voorzichtig...

Lees verder