Besluit verwarming genomen

Hierbij willen wij u informeren dat de kerkenraden van de Hervormde en Protestante gemeente ingestemd hebben met het voorstel om de kerk met infra rood stralers te gaan verwarmen(hieronder een weergave van de route die hiervoor is gelopen). Binnenkort zal er een avond worden belegd waar nadere uitleg wordt gegeven en u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen.

Huidige situatie

Al jaren houden onze kerkgemeenschappen er rekening mee dat de verwarming van onze monumentale Kerk mankementen gaat vertonen. De verwarming van de Kerk is ingewikkeld en weinig duurzaam.

Op de eerste etage van de Open Hof staan 4 CV ketels. Deze ketels verwarmen het water dat door leidingen naar de kelder in de Kerk, bij de preekstoel, wordt vervoerd. De leidingen verwarmen eerst de kelder. De warme lucht wordt vervolgens door een grote ventilator, in de luchtkanalen onder de kerkvloer, geblazen De warmte in de luchtkanalen wordt verder geblazen door een leidingnet van ca.1650 meter kanalen die in de betonvloer, afgedekt met tegels, liggen.  Deze vloertegels verwarmen vervolgens de vloer.

Een ingewikkelde en indirecte manier van verwarmen met een rendement van circa 45%. Willen wij de komende winter op zondag de Kerk verwarmd hebben, dan moeten de ketels 17 uur, voor de 1e dienst op zondag, van tevoren warm water produceren.

Kortom, 45 jaar lang is de Kerk op deze manier verwarmd, waarbij het bekend is dat de ventilator mogelijk op korte termijn vernieuwd of gedeeltelijk vervangen dient te worden tegen hoge kosten.

Toen de gasprijzen vorig jaar extreem hoog waren kostte een beetje warme Kerk circa € 625,00 per zondag. Daarom is in januari 2023 besloten om de Kerk helemaal niet meer te verwarmen vanwege de hoge kosten.

De bestaande meterkast bestaat nu uit een totaal verouderde installatie/groepenkast. Er zijn regelmatig problemen/vragen door de onduidelijkheid, welke knop waar voor is. Daarnaast vraagt zo’n oude schakelinrichting vrij veel energie met bijbehorende kosten. Deze installatie wordt nu aangepast waardoor wij “2 vliegen in 1 klap slaan” en ook nog energie besparen.

Op basis van het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) hadden wij in de begroting voor 2024 een bedrag van € 125.000 (per kerkgemeenschap € 62.500) gereserveerd om dit inefficiënte verwarmingssysteem op te knappen, respectievelijk te vervangen.

Alternatief

Door beide CvK’s is toen een taakgroep vergroening en verwarming ingesteld om te onderzoeken op welke manier onze Kerk kostenefficiënt kan worden verwarmd. Er is gekeken naar modernisering van het huidige systeem en alternatieven als luchtverwarming, verwarming met radiatoren en elektrische infrarood verwarming.

Om een goede start te maken is er opdracht verstrekt voor een totale scan van de Kerk, waarbij alle zaken zijn meegenomen en gekeken werd naar energiebesparingsmogelijkheden zoals van ramen, vloer, zoldervloer, etc.

We hebben vervolgens, gelet hierop, besloten geen geld meer te besteden aan de huidige verwarming en hebben gekozen voor het verwarmen van de Kerk door middel van elektrische infrarood panelen.

Gelet op bovenstaande hebben wij een proef met kortgolvig infrarood uitgevoerd. Dit is  zichtbaar licht. De gebruikte stralers gaven een piekwarmte en bij sommigen een onprettig gevoel, met name ook bij kalende mensen. Deze stralers werden ook als erg lelijk en aanwezig ervaren.

Wij hebben ook de vloer, onder de banken, deels geïsoleerd uitgevoerd met wisselende reacties. Sommigen vonden dit prettig maar ook ongemakkelijk en gevaarlijk met name bij het verlaten van de banken. Ook vond men dat het plaatsen van de voeten op de voetenbalk, in de bank, een vergelijkbaar effect sorteren.

Onze aandacht werd daarna gevestigd op lang golvig infrarood. Deze zogenaamde “donkerstralers” produceren met het menselijk oog niet waarneembaar infraroodstralen. Dit deel van het spectrum verwarmt niet de ruimte, maar de objecten, in ons geval, onze kerkgangers. Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt in industriële ruimtes en momenteel steeds vaker ook in kerkgebouwen.

Wij deden nader onderzoek en bezochten een aantal kerkgebouwen waaronder Loenen aan de Vecht, Woudenberg, Grave en vroegen ook naar de ervaringen, zo ook aan de kerk in Vianen. Naast het lage stroomgebruik en de relatief lage installatiekosten was men erg tevreden over het comfort en het eenvoudige gebruik van het systeem. Hun ervaring is toen vervolgens ook meegenomen in het overleg en het uiteindelijke voorstel van de werkgroep/CVK, ter besluitvoering.

Om de gehele nieuwe installatie elektrisch aan te kunnen sluiten, is opdracht verstrekt aan Stedin om de aansluiting te verzwaren. Deze heeft inmiddels schriftelijk bevestigd, dat zij binnen de tijd, de opdracht zullen en kunnen uitvoeren. Vervolgens zal daarvoor ook de gehele Meterkast opnieuw worden ingericht.

Door de verzwaring blijft er nu voldoende energie over voor de overige aansluitingen in de Kerk en de Open Hof. Dit was bij tijden regelmatig kritisch. De kosten voor de aanpassing en voor de verwarring zijn ook meegenomen in het totaal van de meegenomen kosten. Zie onderstaand overzicht.

De kosten voor de noodzakelijke aanpassing:

Opdracht verzwaring aansluitin Stedin €   1629 incl. btw.
Offerte opdracht aan Utique-d €   68. 235 incl. btw.
Inschatting aanpassing meterkst. €   15.000 incl. btw.
tijdelijke uitgevoerde proef €     5.000 incl. btw.
Post onvoorzien €   10.136 incl. btw.

Totale kosten begroot                                                  € 100.000 incl. btw.

Of wel € 50.000 per kerkgemeenschap.

We zijn nog op zoek naar eventuele sponsoren. Heeft u daar een idee bij laat het gerust weten aan een van onze kerkrentmeesters. In andere provincies werd er bijdrage geleverd aan de kerken, maar in onze provincie Utrecht helaas niet!

Hoe gaan de gebruikers van de kerk de verwarming ervaren ?

Het is niet zo dat als men in de winter de Kerk betreedt, men een weldadige warmte voelt. Maar als men eenmaal in de kerkbanken zit wordt de warmte ervaren. Vergelijk het met tijdens een wintersportvakantie en buiten een drankje nuttigen bij zonnig weer. Met andere woorden wij komen de Kerk binnen met onze jassen aan en als wij een poosje in de Kerk zitten gaat de sjaal af en de jas open. Tenslotte zijn deze infrarood donker stralers relatief klein en werken niet storend in onze prachtige historische Kerk.

Met de kleur van de stralers, de plaats ervan en de hoogte wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande kroonluchters en het 10 geboden bord.

Besluit

Op 4 juli hebben de kerkenraden het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel. Uiteraard zal de uitvoering van de werkzaamheden kritisch gevolgd worden door onze deskundigen. UTIQUE-D heeft circa 3 weken nodig om het geheel aan te leggen en te installeren.

Wij hebben geprobeerd een deel van de werkzaamheden (aanpassing M.K. en voeding naar de zolder) te laten uitvoeren door het elektrotechnisch bedrijf dat doorgaans in onze kerkelijke gebouwen werkzaam is. Deze firma Van Leeuwen uit Cothen heeft helaas op dit moment onvoldoende menskracht om dit uit te kunnen voeren. In goed overleg met hen is besloten de werkzaamheden op te dragen aan Utique-D.

Voor onvoorziene activiteiten, als rouwdiensten, blijft de Kerk beschikbaar en past het bedrijf haar uitvoering van de werkzaamheden aan.

Als alles volgens plan verloopt is onze Kerk komende winter, dus voor het “stookseizoen”  groen en kostenefficiënt verwarmd.

 

Namens de Kerkrentmeesters van de Hervormde – en Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede