Preken over de Heidelberger Catechismus

Als de eigen predikant, ds. Middelkoop in de avonddiensten van onze gemeente voorgaat, preekt hij vaak over de Heidelberger catechismus. Het is een oud belijdenisgeschrift, onderverdeeld in 52 hoofdstukken, waarin onderwijs wordt gegeven aan de gemeente. Vroeger preekte men zo consequent in de middag- of avonddiensten uit dit geschrift, dat men in 52 zondagen, dus een jaar, rond was. Daarna begon men opnieuw. Nu doet men dat niet meer zo. In dit geschrift wordt een uitleg gegeven van de 12 artikelen, de 10 geboden en het Gebed des Heren, ook wordt aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal en de doop. Ds. Middelkoop zoekt altijd een tweetal Bijbelgedeelten op, die ten grondslag liggen aan de preek. Vanuit de uitleg van die Bijbelgedeelten verwijst hij naar wat in de Heidelberger catechismus beleden wordt. Soms preekt hij meerdere keren over een zondagsafdeling. Een trouwe kern bezoekt de avonddiensten in de gemeente. Van harte welkom!

Eerste Paasdag 12 april 2020 9.15

Liturgie Morgendienst: LIEDEREN: OTH 108 vers 1, 2 en 3 (afgedrukt op liederen blad) Psalm 118 vers 9 en 10 Gezang 215 vers 1 Kindermoment / kinderlied (afgedrukt op liederenblad) Lied: Gezang 218 vers 1 en 2 Psalm 43 vers 3 en 4 Zingen: Gezang 293 vers 1 en 4...

Lees meer

Stille Zaterdag 11 april 2020 22.00

2020 Liturgie Paaswake 11 april 2020 Medewerking: Elien van der Meer (zang), Pim Schipper (orgel) en ds. Jan Offringa Muziek: ‘Pie Jesu’ (G. Faurë) Welkomstwoord en bemoediging Waarom is deze nacht zo anders? Woorden uit Exodus 2 (23-25) en Psalm 130 Orgelimprovisatie op Psalm 130 Lied: ‘Licht dat terugkomt’ (Marijke...

Lees meer