Preken over de Heidelberger Catechismus

Als de eigen predikant, ds. Middelkoop in de avonddiensten van onze gemeente voorgaat, preekt hij vaak over de Heidelberger catechismus. Het is een oud belijdenisgeschrift, onderverdeeld in 52 hoofdstukken, waarin onderwijs wordt gegeven aan de gemeente. Vroeger preekte men zo consequent in de middag- of avonddiensten uit dit geschrift, dat men in 52 zondagen, dus een jaar, rond was. Daarna begon men opnieuw. Nu doet men dat niet meer zo. In dit geschrift wordt een uitleg gegeven van de 12 artikelen, de 10 geboden en het Gebed des Heren, ook wordt aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal en de doop. Ds. Middelkoop zoekt altijd een tweetal Bijbelgedeelten op, die ten grondslag liggen aan de preek. Vanuit de uitleg van die Bijbelgedeelten verwijst hij naar wat in de Heidelberger catechismus beleden wordt. Soms preekt hij meerdere keren over een zondagsafdeling. Een trouwe kern bezoekt de avonddiensten in de gemeente. Van harte welkom!

In de nieuwsbrief van het Nederlands Bijbelgenootschap stond deze week een mooi artikel over het Kerstverhaal in het Lukasevangelie. Wie het helemaal wil lezen kan even naar de website gaan (www.debijbel.nl). Een paar passages eruit: ‘Hoe zouden de eerste lezers van het Lucasevangelie het kerstverhaal in Lucas 2 gelezen hebben?...

Lees meer

Kerstballen (december 2017)

De telefoon ging afgelopen donderdag. ‘Met Wüllschleger’. ‘Met wie zegt u?’ ‘Met Wuulsle-ger’. Dat overkomt me wel vaker op die manier: de premie op een lastige achternaam J. ‘Oh, pardon, ik verstond het niet goed. Bent u die meneer van de kerstballen?’ Ik ben in de loop van de jaren...

Lees meer

Luther en Playmobil (oktober 2017)

In 2015 kwam een medewerkster van het Duitse Bureau voor Toerisme op het mooie idee om een Playmobilpoppetje van Luther te laten maken. Helaas had Playmobil aanvankelijk weinig oren naar dit idee. Uiteindelijk kwam het er toch van en werd er een eerste oplage van 34.000 poppetjes gemaakt. Die waren...

Lees meer

Hoop (september 2017)

Mooie namen hebben de veerboten die ons hier bij Wijk over het water zetten. Spes futura heet de ene. Dat betekent zoiets als Hoop voor de toekomst. De andere heet Spes salutis. Dat kan verschillende betekenissen hebben. Het kan tamelijk neutraal betekenen: Op hoop van zegen. Het kan ook een...

Lees meer