Eerste Paasdag 12 april 2020 9.15

Liturgie Morgendienst:

LIEDEREN:

OTH 108 vers 1, 2 en 3 (afgedrukt op liederen blad)

Psalm 118 vers 9 en 10

Gezang 215 vers 1

Kindermoment / kinderlied (afgedrukt op liederenblad)

Lied: Gezang 218 vers 1 en 2

Psalm 43 vers 3 en 4

Zingen: Gezang 293 vers 1 en 4 OTH 273 (wordt gezongen)

Slotlied: OTH 129 (afgedrukt op liederenblad)

SCHRIFTLEZING EN TEKST:

Johannes 20 vers 1 tot 10

 

Collecten

1e Eredienst en pastoraat (Kerkvoogdij)

2e Diaconale collecte: Plaatselijk Diaconaat (Diaconie)

3e Onderhoud v.d. kerkelijke gebouwen (Kerkvoogdij)

U kunt de collecte overmaken op de rekeningnummers van de kerkrentmeesters en de diaconie onder vermelding: – Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede: NL81RABO 0122245466 of ga naar hgwbd.nl/donate – Diaconie Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede: NL96ABNA 0558986358

Plaats een reactie