2

Maaltijd

Op 14 november is er weer een maaltijd voor iedereen. Deze keer hebben we een heel speciale kok (al verklap ik nu nog niet wie dat is)! Het recept is inmiddels bekend: iedereen is welkom. Alleen is opgave vooraf belangrijk; dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Het tijdstip: we beginnen met een inloop rond half zes; de sluiting is rond 8 uur.

Vanaf deze keer organiseren we de maaltijd samen met de Protestantse gemeente. Het is dan vergelijkbaar met de gezamenlijke maaltijd die we altijd in de week voor Kerst houden. Voor de toekomst denken we nog na over een mogelijkheid om ook mensen ‘van buiten’ uit te nodigen. Samen eten kan veel betekenen voor mensen die er alleen voor staan. Het is ook een prima mogelijkheid om onderling contact te leggen en elkaar in aanraking te brengen met het evangelie. Je hoeft maar een paar bladzijden in je Bijbel te lezen om te zien hoe belangrijk maaltijden zijn voor onderlinge gemeenschap. De eenzaamheid van de moderne tijd kan een reden zijn om dat contact te onderhouden en te zoeken. Maar er zijn veel meer redenen. Het heeft gewoon iets heel positiefs om elkaar te ontmoeten! Welkom dus voor iedereen.
De intekenlijst ligt achter in de kerk.

Reacties ( 2 )

  1. Trude van Vliet says:

    Ik heb alleen een vraag. Waar is het? In de Open Hof?

  2. Trude van Vliet says:

    Ik ben er intussen achter. In de Open Hof!