1

Kerkschooldienst

Aanstaande zondag 13 oktober is er de jaarlijkse kerkschooldienst. De dienst begint om 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst met de christelijke basisscholen en de Wijkse kerken. Ds. Jan Offringa en onze eigen Ds. Louis Wüllschleger zijn de voorgangers.

Dit jaar is onze doelgroep de onderbouw, dus de groepen 1, 2 en 3. Dat zijn de kinderen van ongeveer vier tot zes à zeven jaar. Heel mooi dat deze Wijkse traditie in ere gehouden wordt. De band tussen kerk en school is erg belangrijk.

In de week voorafgaand aan de dienst gaan de predikanten naar de scholen om kennis te maken met de kinderen, maar ook om met de bovenbouw een debat te houden. In voorgaande jaren is dit ook gedaan, het is prachtig om te doen. Dit jaar is als uitgangspunt genomen in het verhaal van Bonifatius en zijn landing bij Dorestad. Precies zoals ooit de apostel Paulus landde aan de kust van Europa en het evangelie hier bracht. Een van de stellingen waarover met de kinderen op de basisschool wordt debatteren luidt: Wijk kan niet zonder kerk! Is iedereen het daarmee eens? En de kerk kan niet zonder u! Ook mee eens?

Komt u allemaal om de dienst te ondersteunen? Dat is heel belangrijk: voor de kinderen van de scholen, maar ook voor het beeld van de gemeente naar buiten!

Meer over Bonifatius in Wijk bij Duurstede: https://www.facebook.com/groups/bonifatius.dorestad/

Reactie ( 1 )

  1. Kees Slijkerman says:

    Meer over Bonifatius in Wijk bij Duurstede: https://www.facebook.com/groups/bonifatius.dorestad/