1

Kerkdiensten gaan door en meer..

Bericht van het moderamen van de kerkenraad

Geliefde gemeenteleden, zusters en broeders, wat een toestand beleven we met elkaar… Het is ongekend en wat zijn de gevolgen enorm. Stukje voor stukje zie je de consequenties groter worden en tegelijk voel je ook dat onze speelruimte kleiner wordt. Ook voor de kerkdiensten zijn de gevolgen groot. Vorige week was besloten om de kerkdiensten af te zeggen. Dit zijn besluiten die we gezamenlijk met de Protestantse gemeente nemen. Direct vonden we allemaal dat er snel een oplossing gezocht moest worden om thuis diensten te kunnen meemaken. Van meet aan is er daarom door het moderamen van de kerkenraad nagedacht over de vraag hoe we op enige manier een dienst kunnen beleggen die iedereen kan meemaken via internet. Inmiddels is besloten dat er op de gewone tijdstippen (dus 9.15 en 18.30 uur) een dienst zonder kerkgangers zal zijn. Die dienst wordt in ieder geval uitgezonden via kerkomroep. We zijn ook bezig om een videoverbinding aan te leggen. Als dat lukt, kunt u niet alleen luisteren, maar ook kijken. Houd de website van de gemeente even in de gaten (www.hgwbd.nl). Daar komt de berichtgeving op. Zoals het er nu uitziet, zal de videoverbinding deze zondag nog niet werken, maar wel vanaf zondag 29 maart. De dienst wordt hoe dan ook opgenomen op video en zal later te bekijken zijn via de website van onze gemeente www.hgwbd.nl.

Voorlopig zal het zo wel moeten. We beseffen allemaal dat we heel zorgvuldig moeten zijn vanwege de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben. We hopen natuurlijk dat er snel een eind komt aan deze toestand, maar zoals het er nu uitziet is dat einde nog niet snel te verwachten. Een van de gevolgen is ook dat het afscheid van onze predikant op 19 april niet zal doorgaan, maar verschoven zal worden naar een datum in september. Nadere mededelingen daarover komen nog wel.

We zijn gezegend met de mogelijkheden van de digitale techniek. Nu we in een noodtoestand leven, zoeken we ook op die manier de betrokkenheid op elkaar gestalte te geven. We bidden er gezamenlijk om. We leven met elkaar mee en we houden elkaar vast. Er is oog en hart voor elkaar. We bidden voor elkaar en we weten ons samen geborgen bij God!

Wekelijkse vergadering moderamen

Het moderamen van de kerkenraad zal de komende tijd iedere week bijeen komen om de actuele situatie in de gaten te houden. Die verandert nu bijna dagelijks. Het moderamen zorgt ervoor dat de dingen goed gecoördineerd worden. Als er op welke manier ook iets te melden is, hoort u dat natuurlijk direct van ons. Aarzelt u zeker ook niet om vragen of tips door te geven. Dat kunt u doen via de voorzitter (Aty van der Spek) of de scriba Klaas Wubs van onze kerkenraad.

Misschien weet u niet zo goed hoe u kerkomroep kunt beluisteren. Ook daar kan hulp bij geboden worden.

Reactie ( 1 )

  1. Miep Vonk says:

    Goedemorgen,
    Wij, Aane en ik hebben de kerkdienst beluisterd via: YouTube, hervormdegemeentewijkbijduurstede.nl
    Na instellen microfoon heel duidelijk. Wij hebben gebruik gemaakt van oortjes.
    Fijne zondag!