Zomerse middaggebeden

Deze zomer kunnen bewoners en bezoekers van Wijk en omstreken ook weer in de Grote Kerk terecht voor een moment van bezinning. Op negen opeenvolgende woensdagen in juli en augustus wordt in de Johanneskapel van deze kerk een oecumenisch middaggebed gehouden. De vieringen duren van 13.00-13.30 uur en worden geleid door voorgangers uit verschillende kerken. Tijdens deze momenten wordt er niet gepreekt maar wisselen stilte, tekst en muziek elkaar af. De lezingen komen uit de Bergrede naar Mattheüs. Na afloop wordt deelnemers koffie of thee met een krentenbol aangeboden. Ook is de kerk tot 15.30 uur te bezichtigen. Bezoekers kunnen een kaarsje branden in de Gedachteniskapel en een praatje maken met de ontvangers. Het eerste middaggebed op woensdag 3 juli, het laatste op 28 augustus.