Weer naar de kerk

Coronamaatregelen in onze kerk. 

Vanwege de Corona-uitbraak zijn er door de overheid maatregelen genomen die het openbare leven beïnvloeden. Ook als kerk hebben we te maken met maatregelen, waardoor het gebruik slechts beperkt mogelijk is.  

Per 1 juli 2020 mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met max. 100 personen. 

Op 5 juli a.s. zal Ds. Wüllschleger om 10 uur voorgaan in de dienst waarin o.a. afscheid genomen wordt van twee ambtsdragers. 

Kinderen zijn welkom in de dienst, er is kindernevendienst en kinderopvang geregeld. 

Om de twee weken hebben we voorlopig om 10 uur dienst (thuis via live-stream te volgen). 

De avonddiensten om 18.30 uur gaan gewoon door. 

Er is een Gebruiksplan en een Reinigingsplan opgesteld door de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente samen. 

In het ‘Protocol voor de kerkdiensten’ wordt aangegeven wat we van u als kerkganger verwachten om zo veilig mogelijk samen te kunnen komen: 

  • alleen de ingang in de Peperstraat wordt gebruikt bij binnenkomst, u wordt door een gastheer/vrouw ontvangen 
  • de kerk wordt van voor naar achter gevuld en na afloop verlaat men de kerk van achter naar voor 
  • bij binnenkomst handen desinfecteren en afstand van anderhalve meter in acht nemen 
  • de garderobes zijn buiten gebruik 
  • zingen tijdens de kerkdienst is nog niet toegestaan, wel neuriën met de mond dicht ; eigen liedboek van thuis meenemen! 
  • collectes zijn bij de uitgang waar schalen op tafels staan met het doel van de collecte erbij 
  • in geval van nood is het invalidentoilet te gebruiken in het kerkelijk centrum 

Na afloop van elke dienst moet de kerk gereinigd worden door een team van vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven. We kunnen best nog wel wat hulp gebruiken omdat we niet weten hoelang dit kan gaan duren. 

Namens de kerkenraad mag ik één en ander coördineren. 

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij altijd bellen. 

Atie Ewoldt tel. 574884