Week van Gebed voor de eenheid van Christenen

Van zondag 20 t/m 27 januari organiseren vijf Wijkse kerken samen bijeenkomsten in de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van Christenen. Het thema is “Recht voor ogen”.

Op zondag 20 januari wordt in alle kerken dezelfde gebedstekst uitgedeeld en aandacht besteed aan de gebedsweek:
–   9:15 uur – Hervormde gemeente – Grote Kerk
– 10:00 uur – Baptistengemeente De Haven – Revius, Remus 4
– 10:30 uur – Evangeliegemeente de Rivier – Kanaal Noord 1
– 11:00 uur – Protestantse gemeente en Katholieke geloofsgemeenschap – Grote Kerk op de Markt (gezamenlijke oecumenische dienst met medewerking van koor Cantique)

Op maandag 21 januari ontmoeten vertegenwoordigers uit de vijf kerken elkaar bij een maaltijd. Aanmelden voor deze ontmoeting inclusief maaltijd kan bij Ds. Wüllschleger (l.wullschleger@solcon.nl).

Op woensdagavond 23 januari is er in de kapel van de Grote Kerk een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf ontmoeting met koffie, thee en wat lekkers. Iedereen is hierbij welkom.
Ingang via de Open Hof, Kerkstraatje 4. Inloop en koffie om 19.40 uur. Aanvang om 20.00 uur.

Het programma is voorbereid door een gezamenlijke werkgroep van de Hervormde gemeente, Protestantse gemeente, Katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Dooper, Baptistengemeente De Haven en Evangeliegemeente de Rivier.
Meer info: b29@stucom.nl