Vrijdag weer Joy4kids

Vrijdagavond 8 november is er weer Joy for Kids. Alle kinderen die de basisschoolleeftijd hebben, zijn van harte welkom. We starten om 17:30 uur met een gezamenlijke maaltijd en we zingen een lied. Daarna gaan we in twee groepen uit om te luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Dit keer gaan we ook naar de supermarkt om boodschappen te doen voor de voedselbank. Jij komt toch ook?