Volop zang en muziek in kerstdiensten Grote Kerk

Op Kerstavond 24 december zijn er twee gezamenlijke diensten van de hervormde en de protestantse gemeente in de Grote Kerk op de Markt. Om 19.30 uur begint de zangdienst Kerstavond die met name gericht is op kinderen en jonge gezinnen. In deze dienst speelt Muziekvereniging Concordia mee, onder leiding van Ruud van de Laar. Thema van deze eerste avonddienst is: ‘Een dak boven je hoofd’. Voorgangers zijn ds. Marien Middelkoop en ds. Jan Offringa.
In de zangdienst Kerstnacht, die om 22.00 uur begint, zingt kerkkoor Cantique onder leiding van Elien van der Meer. Jos van Scheppingen ondersteunt de samenzang op trompet. Opnieuw gaan de predikanten Marien Middelkoop en Jan Offringa samen voor. Thema van deze tweede avonddienst, waarin opnieuw mensen van binnen en buiten de kerken van harte welkom zijn, luidt: ‘Vrede op aarde’.

De kerstdienst van de hervormde gemeente op zondag 25 december – Eerste Kerstdag – begint om 9.15 uur. In deze dienst zal Ds. Middelkoop voorgaan. Ook is er om 18:30 een dienst waarin Ds. Verhoef voorgaat.

Voor alle diensten geldt dat bij koud weer warme kleding wordt aanbevolen.