Vespers in de Adventsweken

In de Adventsweken worden er door de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente gezamenlijk vier Adventsvespers gehouden. De vespers zijn steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. De voorgangers zijn de plaatselijke predikanten. Pim Schipper en Sander Booij zijn de organisten. Elien van der Meer en Marti Broer verlenen medewerking aan de eerste en de laatste vesper. Iedereen is hartelijk welkom!

De vespers zijn eenvoudig van opzet. Er is een Schriftlezing; er zijn gebeden; er is solozang en samenzang. Het programma voor de eerste vesper is hier te vinden.

De data: 28 november; 5 december; 12 december en 19 december.