Vespers in de Adventsweken

In de Adventsweken worden er door de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente gezamenlijk drie Adventsvespers gehouden. De vespers zijn steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. De voorgangers zijn de predikanten van beide gemeenten. Iedereen is hartelijk welkom!

De vespers zijn eenvoudig van opzet. Er is een Schriftlezing; er zijn gebeden; er is zang door een Adventsensemble o.l.v. Elien van der Meer en er is samenzang.

De data: 30 november, 7 december en 14 december.