Update vanuit het moderamen

Het moderamen heeft deze week via de telefoon vergadert, als je dat nog nooit hebt gedaan is het wel even wennen, maar het is goed verlopen.

De afzonderlijke colleges zullen hun eigen vergaderingen blijven houden en het moderamen informeren. Waarna het moderamen de zaken verder coördineert.

Na de goede start met de video verbinding van de kerkdiensten van afgelopen zondag willen we vanaf nu de diensten uitzenden via de videoverbinding.

De reacties op de diensten waren bemoedigend en we kunnen zelfs spreken van een verbondenheid.

Op de hoofdpagina van de website www.hgwbd.nl zijn de diensten live te volgen en ook terug te kijken. Hierbij de directe links voor aanstaande zondag.

Morgendienst (9.15 uur) klik hier om live te volgen

Avonddienst (18.30 uur) klik hier om live te volgen

De gastpredikanten zullen voorgaan, zoals in het rooster is aangegeven.

In de diensten zullen er 2  collecten worden afgekondigd, een diaconale  en  een van de kerkrentmeesters.

U kunt uw gift eenvoudig overmaken door op de volgende links te klikken:

Diaconie –  NL55ABNA0558986358 t.n.v. Diaconie Herv.

Kerkrentmeesters – Klik hier om geld over te maken of handmatig overmaken op NL81RABO0122245466 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem.

Natuurlijk kunt u de dienst ook beluisteren via www.kerkomroep.nl

Diensten stille week

De gezamenlijke vesperdiensten van de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente

in de stille week (van 6 t/m.11 april) zullen ook live te volgen zijn.

De vesperdiensten beginnen om 19.30uur.

Afscheid predikant

Eerder is er vermeld, dat de afscheidsdienst van Ds. Wüllschleger op 19 april niet door kan gaan.

Het is wel zo, dat Ds. Wüllschleger vanaf 19 april niet meer verbonden is aan de Hervormde Gemeente van wijk bij duurstede.

De dienst waarin er afscheid genomen wordt van Ds. Wüllschleger zal op D.V. zondag 30 augustus plaatsvinden.

Mocht u verder vragen of opmerkingen hebben aarzelt u zeker niet om dit door te geven. Dat kunt u doen via de voorzitter (Aty van der Spek) of de scriba Klaas Wubs van onze kerkenraad.