Update van de beroepingscommissie

In de eerste week van oktober is de beroepingscommissie bij elkaar geweest. Met elkaar is er een lijst opgesteld van predikanten die ingediend zijn en die de commissie zelf ingebracht heeft. Iedereen bedankt die meegedacht heeft en namen van predikanten heeft ingediend. Op basis hiervan is er een selectie gemaakt.

De geselecteerde predikanten zijn gebeld met de vraag of zij bereid zijn om een beroep (70%) in overweging willen nemen. We zijn blij verrast, hoe er gereageerd wordt op de telefonische contacten. Dat zegt natuurlijk nog niet direct wat, maar het is een positief signaal. Waarvoor we dankbaar mogen zijn. Eind oktober en half november vinden er dan gesprekken plaats. Begin december hopen we dan een advies van beroep aan de kerkenraad te brengen.

Uw gebed om Gods zegen, of Hij Zijn gemeente wil voorzien van een voorganger blijft nodig.

Aty van der Spek