Twee avonden over Israël

Maandag 12 februari en maandag 6 mei (nieuwe datum in plaats van 18 maart) wordt er gemeenteavonden over Israël georganiseerd. Israël is een volop Bijbels en een volop actueel onderwerp. De Protestantse Kerk belijdt dat ze onopgeefbaar verbonden is met Israël, maar wat betekent dat? Is Israël vandaag de dag nog steeds van betekenis voor de christelijke gemeente? En wat wordt er eigenlijk bedoeld als we het over ‘Israël’ hebben? Gaat het dan over het Bijbelse volk Israël? Of over het Joodse volk? Of denken we aan de staat Israël, die vaak en veel in het nieuws is? Als het over Israël gaat zijn er veel vragen en vaak ook heftige discussies. Hoe kunnen we dan zorgvuldig onze mening vormen en met elkaar in gesprek blijven. Willen we in discussies elkaar vast zetten of kunnen we onenigheid accepteren? Kunnen we ook samen bidden? En wat bidden we dan? Het is mooi om daar met elkaar eens bij stil te staan en van gedachten te wisselen.

Maandag 12 februari zal Joke Kroodsma een eerste aanzet geven voor een stukje bezinning op Israël en de kerk om het gesprek hierover te prikkelen. Maandag 6 mei wil ds. Jacco Overeem, van de werkgroep Kerk & Israël van de PKN, de actualiteit ter sprake brengen en hoe daarover zorgvuldig te denken en te spreken, ook als meningen verschillen.

Iedereen van harte uitgenodigd om 20.00 uur in de Open Hof.