Startzondag en jaarthema – maak die boom!

Startdag – Zondag 13 september is de startdag van het nieuwe winterseizoen. Iedereen, jong en oud, van harte welkom.  De dienst zal in het teken staan van ons jaarthema: Het goede leven. Er zal gepreekt worden over Psalm 1 waarin het gaat over een boom gepland aan waterstromen. Om thuis alvast over het thema na te denken, willen we jullie vragen om de volgende opdracht te maken:

  • Teken met stift een grote boomstam op een vel papier en knip blaadjes om in de boom te plakken.
  • Wat is ‘goed leven’? Praat hier thuis eens met elkaar over.
  • Bedenk woorden die horen bij ‘goed leven’. Schrijf de woorden op de blaadjes en plak de blaadjes in de boom.
  • Neem de boom 13 september mee naar de kerk. We hangen alle bomen op.

Na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken in de kerk en dan kunnen we de bomen van iedereen bekijken en lezen wat er op de blaadjes staat geschreven. Dat zal vast gesprekstof opleveren.

Zo willen we elkaar in de dienst en bij het koffiedrinken ontmoeten en een start maken met het nieuwe winterseizoen. Alles gebeurt natuurlijk corona-proof.

Het goede leven – Leven in Gods Koninkrijk en deze wereld – Dit is het jaarthema voor het nieuwe winterseizoen. We willen stilstaan en nadenken over het onderwijs dat Jezus geeft over hoe te leven in het Koninkrijk van God en daarmee ook hoe te leven in deze wereld. Het gaat om wat Jezus ons leert over keuzes die we kunnen en moeten maken, over vertrouwen op God en over het daadwerkelijk doen wat Jezus zegt. Leven met God maakt ons leven tot een goed leven en van Jezus kunnen we leren wat daarvoor nodig is. We hopen dat we met elkaar veel vreugde mogen beleven aan ons jaarthema.