Vacant

Momenteel is onze gemeente vacant. Voor pastorale zaken kan er contact kan worden opgenomen met de ouderlingen via ouderlingen@hgwbd.nl of met de scriba via scriba@hgwbd.nl