Schoolkerkdienst op 2 april

Op zondag 2 april is het Palmpasen en staat de jaarlijkse schoolkerkdienst gepland. Dit is een gezamenlijke dienst van de Protestantse en Hervormde gemeente die samen met De Regenboog en De Wegwijzer is voorbereid. De dienst voor jong en oud is afgestemd op de groepen 4, 5 en 6. In deze dienst van Palmpasen staat de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal. Speciale aandacht krijgt de samenstelling van een palmpaasstok. Deze dienst start om 10.00 uur.