Samen voor de eenheid

In de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de Christenen, 19 t/m 26 januari 2020, trekken de Wijkse kerken samen op om eenheid te vieren en te bevorderen. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee aan de hand van het thema ‘Buitengewoon’.

Het thema, aangereikt door de kerken in Malta, is geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die Paulus ondervond toen hij aanspoelde op Malta.

De Protestantse gemeente en de Katholieke geloofsgemeenschap verzorgen op zondag 19 januari samen een oecumenische dienst in de Grote Kerk op de Markt. Voorgangers zijn Wim van de Kant en Jan Offringa. Aanvang: 9.15 uur.

Op maandagavond 20 januari ontmoeten vertegenwoordigers uit de deelnemende kerken elkaar bij een maaltijd vanaf 18.30 uur. Op donderdagavond 23 januari is er in de kapel van de Grote Kerk en/of in de Open Hof een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf ontmoeting, koffie, thee en wat lekkers. Hierbij is iedereen van harte welkom. Ingang: Open Hof, Kerkstraatje 4. Aanvang 20.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.40 uur.

Een gezamenlijke werkgroep van Baptistengemeente de Haven, Hervormde gemeente, Protestantse gemeente en katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper heeft de maaltijd en de gebedsavond voorbereid. Er is ook een themaboekje met voor elke dag in deze gebedsweek een tekst en een gebed, aan te vragen t/m 5 januari bij Willeke Koert, tel. 0612163012, e: wskoert@hotmail.com

 

Eten voor eenheid

Bij zo’n maaltijd, deze keer in het Prinsenhuis verzorgd door de parochie, leer je medegelovigen kennen die je anders niet had ontmoet. Elke kerk is gevraagd vijf leden af te vaardigen. Wie van onze Hervormde gemeente is bereid daaraan deze keer deel te nemen? Tussen de gangen van de maaltijd door wordt er wat gelezen en enkele liederen gezongen. U kunt zich aanmelden bij ds. Louis Wüllschleger’, l.wullschleger@solcon.nl tel. 0343-701039