Project Levensboeken

Op dinsdagavond 19 maart is er om 20:00 uur een bijeenkomst in de Open Hof over methoden voor de manier van vragen stellen, het maken van een boekje, etcetera.

Op 26 februari heeft onze predikant in opleiding, Bastiaan Visser, een presentatie gehouden voor de taakgroep pastoraat over het maken van een ‘levensboek’ met ouderen. Door samen met een oudere in gesprek te gaan over zijn of haar leven ontstaat er een ‘levensverhaal’ dat vastgelegd kan worden in een ‘levensboek’. Een prachtige manier van echte aandacht voor elkaar, die ook nog eens leidt tot een concreet boekje als cadeau voor de oudere. Ook het geloof kan tijdens de ontmoetingen op een heel natuurlijke manier aan bod komen. Een aantal gemeenteleden heeft enthousiast gereageerd om met dit project aan de slag te gaan en op dinsdagavond 19 maart is er een vervolgbijeenkomst gepland om 20.00 uur in de Open Hof. Bastiaan zal dan meer uitleg geven over de methoden die er bestaan, de manier van vragen stellen, het maken van het boekje, e.d. Als u of jij niet bij de eerdere presentatie kon zijn, maar wel belangstelling hebt, dan bent u ook van harte welkom om aanstaande dinsdag te kijken of dit project iets is wat bij u past.