Oproep: denk mee over aandacht voor jongeren in de gemeente

We willen de komende tijd meer aandacht geven aan de jongeren in de gemeente. De taakgroep Jeugd kwam tot de ontdekking dat er weinig georganiseerd wordt voor de jongeren vanaf 12 jaar. Ons is gevraagd hier eens over na te denken. Dat hebben we gedaan en zijn van start gegaan.

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen en meenemen in onze ideeën. Dit doen we omdat het niet iets is van ‘ons’, maar iets van de gehele gemeente. Daarom willen we jullie vragen of jullie ideeën of gedachten willen delen met één van ons.

We zijn gestart met iets nieuws, Jeugd plus. Jeugd + is voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. We gaan sportieve, ontspannende, gezellige en bezinnings activiteiten doen. De eerste activiteit was de Sirkelslag, een online spel wat georganiseerd werd door JOP. Het thema van Sirkelslag YOUNG was ‘Kom in beweging’ en het ging over het verhaal van Jona. We hebben met veel gelachen en het was een succes! Of zoals een jongere zei: geniaal.
De volgende keer gaan we naar JUMP XL en de avond daarna naar een TOV avond van de HGJB. De andere avonden moeten nog worden gepland.

Voor de jongere kinderen zijn er al andere lopende activiteiten zoals Crèche, Crèche plus en Joy4Kids. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn we nog zoekende. In Januari is een deel van deze groep wezen wokken en dit was erg geslaagd. Deze jongeren hebben vaak al aansluiting met jongeren van buiten onze gemeente en hebben een druk bestaan. We zijn nog opzoek naar waar de jongeren behoefte aan hebben en in welke frequentie ze iets zouden willen doen. Ook hiervoor vragen we jullie mee te denken!

We hopen op gezellige en zinvolle avonden met elkaar, waar de jongeren zich gezien en verbonden voelen met elkaar en met de kerk. We houden jullie via de website op de hoogte van de activiteiten en geven een terugblik door middel van foto’s en een verslagje.

We vragen jullie gebed voor onze jongeren en voor geslaagde ontmoetingen met elkaar!

Met vriendelijke groet,
Jolanda van Mourik, Mieneke van Wiggen en Gerlinde Langerak.