Maaltijd door ‘de koks van Sint Jan’

Op donderdag 28 maart wordt er een maaltijd georganiseerd door ‘De koks van Sint Jan’: jongeren koken voor ouderen. Natuurlijk is er nagedacht over de doelgroep, maar dat is heel lastig aan te geven. Voor je het weet, sluit je mensen uit die juist heel hartelijk welkom zijn. Kortom: het besluit is om deze maaltijden open te laten zijn en toegankelijk voor iedereen die zin heeft om te komen. De doelgroep is dus niet begrensd. Wie zin heeft, is welkom! Belangrijk is wel dat u zich even opgeeft. Dat kan tot uiterlijk op vrijdag 22 maart bij Marije Schipper (mvandervliet1993@hotmail.com) of bij Ds. L. Wüllschleger (l.wullschleger@solcon.nl). Er ligt ook een intekenlijst bij de ingang van de kerk. Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven. We beginnen om 17.00 uur met een inloop; rond 19.30 uur denken we te sluiten.