Vieringen Stille Week in de Grote Kerk

In de Stille Week voor Pasen houden de Hervormde en Protestantse gemeente elke dag een gezamenlijke bijeenkomst in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede. Om te beginnen is er een drietal avondgebeden van maandag 26 maart tot woensdag 28 maart . Deze verstilde vieringen, waarin niet wordt gepreekt, beginnen om 19.30 uur in het zuidelijke transept van de kerk. Daar is rond het verplaatste koororgel een intieme kapelruimte ingericht. Ook op de dagen daarna, Witte Donderdag en Goede Vrijdag, beginnen de diensten om 19.30 uur. Aan deze diensten en aan de Paaswake van 31 maart, 22.00 uur, wordt medewerking verleend door kerkkoor Cantique onder leiding van Elien van der Meer. Ook de organisten Pim Schipper en Sander Booij verlenen medewerking. De predikanten Jan Offringa en Louis Wüllschleger hebben samen de liturgische lijnen uitgezet voor deze Stille Week. Iedereen is van harte welkom een of meerdere vieringen mee te maken.