Israëlavond 6 mei

De tweede Israëlavond is verplaatst van 18 maart naar maandag 6 mei omdat de spreker onverwacht verhinderd was. Ds. Jacco Overeem, die werkzaam is bij de PKN voor de werkgroep Kerk & Israël, zal op deze avond de actualiteit ter sprake brengen. De actuele politieke situatie nodigt uit tot bezinning op een zorgvuldige manier van meningsvorming en spreken over Israël. Hoe vorm je zorgvuldig een mening over zo’n complexe situatie? En hoe blijf je met elkaar in gesprek – ook als meningen en sympathieën verschillen? Is het mogelijk om onenigheid te accepteren en tegelijk met elkaar in contact te zijn en te blijven? Kun je dan ook samen bidden? En wat bid je dan? Het is mooi om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.