Hulp gezocht! Diverse vacatures

Er is dringend behoefte aan ondersteuning op het gebied van beheer in ons mooie kerkgebouw. Vanuit de Protestantse gemeente zijn alle rollen ingevuld en zij nemen nu ook het voortouw. Op verschillende manieren hebben we de vacatures het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht echter helaas nog niemand die een rol hierin wil/kan nemen. Daarom de dringende oproep om toch bij uzelf na te gaan of u een van deze rollen kan invullen.

  • Coördinator Extern
  • Coördinator Intern
  • Lid beheercommissie
  • Gastvrouw/heer
  • Kerkrentmeester
  • Bestuursrol SVGK

Het is natuurlijk ook mogelijk om een rol samen op te pakken.

Heb je vragen, mail/bel gerust naar Harry of Atie.