Hervatting van de kerkdiensten

Achter de schermen wordt hard gewerkt om in juli weer te kunnen starten met het houden van diensten. Hoewel de protocollen nog niet zijn afgerond, is al duidelijk dat de hulp van gemeenteleden hard nodig is! We zoeken daarom mensen die mee zouden willen helpen met het begeleiden van de in- en uitstroom van het kerkgebouw en de schoonmaak na afloop van de dienst. Wilt u daaraan meehelpen? Stuur uw aanmelding dan naar de scriba (scriba@hgwbd.nl)