Gedachtenisboek en coachingavond kringleiders

Gedachtenisboek — Nu de gedachteniskapel zelf al eerder is ingewijd, wordt het gedachtenisboek op een enigszins officiële manier in gebruik genomen. Het boek vermeldt de namen van overleden gemeenteleden vanaf november  2017. Op 9 oktober a.s. om 20.00 uur wordt er een samenkomst gehouden in de Grote Kerk om gestalte te geven aan de ingebruikneming.
Let op: de eerder gecommuniceerde data van 11 en 13 september zijn vervallen.

Coachingavond kringleiders — Vóór de start van de bijbelkringen is er een coachingavond voor de bijbelkringleiders op donderdagavond 12 september om 20.00 uur in de Open Hof. Op deze avond zullen het thema en de onderwerpen voor het komende seizoen worden toegelicht. Ook de methode die gebruikt kan worden bij de bestudering van de bijbelgedeelten zal besproken worden. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.