Gebedssamenkomsten op de donderdagavond

Gebed hoort bij de wezenlijke kenmerken van de gemeente in het Nieuwe Testament. Het is een punt dat ook onze geestelijke aandacht vraagt. Vanaf deze zomer beginnen we daarom met een eenvoudige gebedssamenkomst. Het doel daarvan is om samen te bidden voor de gemeente en haar roeping. Het gaat niet allereerst om voorbede voor personen en persoonlijke noden, maar om het gebed voor het leven van de gemeente.

De vorm is eenvoudig: opening met Schriftlezing en een lied; vervolgens bespreken we gebedspunten en bidden we samen. Daarna sluiten we af met een lied en de zegenbede. Het geheel duurt ongeveer een half uur; steeds van 19.15 tot 19.45 uur. De eerste keer zal zijn op donderdag 6 juni in de Open Hof (of mogelijk in de kapel van de Grote Kerk). De tweede keer is op donderdag 18 juli. Verdere data volgen t.z.t.

Samen bidden brengt je altijd bij het hart van het gemeente-zijn, maar vooral ook bij het hart van God. Wees van harte welkom!