Feestelijke overdracht schilderijen

Op dinsdagavond 12 maart is de feestelijke overdracht van de schilderijen die ds. Joan Röell, oud-predikant van de Protestantse gemeente, aan de beide kerkgemeenschappen van de Grote Kerk schenkt. Op de schilderijen staan de volgende Bijbelse taferelen afgebeeld: Eliëzer ontmoet Rebekka bij de waterput en Abigaïl biedt David voedsel aan.

Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie. Daarna vertelt kerkarchivaris Ton Gelok iets over de  schilderijen die al in de Grote Kerk hangen en zal hij met name stilstaan bij het oudste schilderij van de kerk waarop de toren staat afgebeeld. Joan Röell vertelt wat bekend is over de herkomst van de beide genoemde schilderijen. De predikanten Jan Offringa en Louis Wüllschleger zullen de op de schilderijen afgebeelde Bijbelse verhalen toelichten. Tussen de vertellingen door bespeelt organist Pim Schipper het orgel. Tot slot is er gelegenheid om zowel elkaar als Joan en Jet Röell bij een hapje en een drankje te ontmoeten. Iedereen is hartelijk welkom!