Elke zondag naar de kerk

Een bericht van Henk Kroese:

Sinds het coronabeleid kerkdiensten weer toestaat, ga ik elke zondag naar de kerk. De ene keer bij mijn eigen gemeente, de andere keer bij de andere gemeente. Het is heerlijk om op zondagmorgen in ons mooie kerkgebouw te zijn. Het prachtige licht dat door de kerkramen naar binnen valt en de muziek verzorgd door onze voortreffelijke organisten nemen me mee en tillen me op. Alle keren word ik hartelijk welkom geheten door toegewijde broeders en zusters die mijn handen besproeien om ze te ontsmetten. Vervolgens word ik toegesproken door  een ouderling van dienst en door predikanten die hun best doen het licht van het evangelie te laten schijnen.

Het valt me op dat (misschien wel) niemand anders dat doet, terwijl velen van ons in de afgelopen maanden de kerkgang hebben gemist!

Ik kan het u van harte aanbevelen. Ook binnensmonds gezongen komen liederen tot klinken. De lofzang en de gebeden versterken mijn geloof en mijn besef van gemeenschap met de kerk van alle eeuwen over kerkgrenzen heen. Bovendien is tien uur een heel prettige tijd!