Drie vespers in Advent op woensdagavond

Ook dit jaar wordt in de tijd van Advent op woensdagavond een gezamenlijke vesper gehouden, tussen 19.30 en 20.00 uur. Daarin hopen de predikanten Marien Middelkoop en Jan Offringa voor te gaan. Omdat het in de Johanneskapel niet goed mogelijk is anderhalve meter afstand te houden, zijn de vieringen in de kerk. De data zijn woensdag 1, 8 en 15 december. Omdat op 23 december in de Grote Kerk een Festival of Lessons and Carols wordt
gehouden, is er op 22 december geen vierde vesper.
We zien weer uit naar goede deelname vanuit beide gemeenten.