Livestreams en stille week

Na de goede start met de videoverbinding van de kerkdiensten is er besloten om dit de komende tijd door te zetten ook in de stille week. We hopen natuurlijk dat we weer snel in de kerk bij elkaar kunnen komen maar volgens de berichtgeving zal dit nog wel even duren.

De reacties op de diensten zijn bemoedigend en we kunnen zelfs spreken van een verbondenheid.

Op de hoofdpagina van de website www.hgwbd.nl zijn de diensten live te volgen en ook terug te kijken. Hierbij de directe links voor aanstaande zondag.

Morgendienst (9.15 uur) klik hier om live te volgen

Avonddienst (18.30 uur) klik hier om live te volgen

In de diensten zullen er 2  collecten worden afgekondigd, een diaconale  en  een van de kerkrentmeesters.

U kunt uw gift eenvoudig overmaken door op de volgende links te klikken:

Diaconie –  NL96ABNA 0558986358 t.n.v. Diaconie Herv.

Kerkrentmeesters – Klik hier om geld over te maken of handmatig overmaken op NL81RABO0122245466 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem.

Natuurlijk kunt u de dienst ook beluisteren via www.kerkomroep.nl

Diensten stille week

De gezamenlijke vesperdiensten van de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente in de stille week (van 6 t/m.11 april) zullen ook live te volgen zijn.

De vesperdiensten  en vieringen beginnen om 19.30uur.  Op Stille Zaterdag  is er om 22.00 uur de gebruikelijke paaswake ook deze zal live te volgen zijn.

Op Eerste Paasdag ’s morgens hebben we als gemeente weer ieder onze eigen diensten. Wel zullen ds. Offringa en ds. Wüllschleger zorgen voor een gezamenlijke Paasboodschap voor beide gemeenten.

Tot slot

Niet alle gemeenteleden of betrokkenen hebben de mogelijkheid om deze informatie  tot zich te nemen. We willen u vragen dit zoveel mogelijk rond te vertellen.