Diensten rond Kerst en de jaarwisseling

Rondom Kerst zijn er de volgende diensten:

  • 24 december 22:00 uur – Kerstnachtdienst. Voorgangers zijn Ds. Jan Offringa en Ds. Louis Wüllschleger.  Ook het kerkkoor Cantique onder leiding van Elien van der Meer verleent medewerking aan de dienst. Jos van Scheppingen doet mee op trompet en Pim Schipper zal onder andere het nieuwe Engelse orgel bespelen. De gezamenlijke viering concentreert zich rond Maria, de moeder van Jezus. Rond 21.30 uur gaan de klokken luiden en er wordt zowel voor als tijdens de dienst volop gezongen. Iedereen kan rekenen op een warm welkom.
  • Eerste Kerstdag 25 december 11:00 uur – Kerstdienst. Dan komt het geboorteverhaal van Lucas aan bod. Allemaal welkom: groot en klein!

Rond de jaarwisseling zijn er de volgende diensten:

  • Oudejaarsavond 31 december 19.00 uur – Oudejaarsdienst samen met de Protestantse gemeente. Voorgangers zijn Ds. Jan Offringa en Ds. Louis Wüllschleger.
  • Nieuwjaarsdag 1 januari 10:00 uur – Nieuwjaarsbegroeting. Morgengebed en na afloop daarvan de onderlinge begroeting in de Johanneskapel.