Diensten rond Kerst en de jaarwisseling

Onderstaand bericht over diensten rond de Kerst nog onder voorbehoud van eventuele extra aanpassing naar aanleiding van de laatste persconferentie.

Helaas kan er dit jaar geen Kerstnachtdienst plaatsvinden. Wel is er op kerstavond het Festival of Lessons and Carols. De schriftlezingen worden in deze dienst verzorgd door Ds. Offringa van de protestantse gemeente, burgemeester Meerts en ds. Middelkoop. Tevens verzorgt Ds. Middelkoop een meditatie. De dienst wordt via de livestream uitgezonden en is te volgen via https://bit.ly/3rYkyNY.

Op Eerste Kerstdag is er om 11 uur een ochtenddienst waarin Ds. Middelkoop zal voorgaan.

Op Tweede Kerstdag is er om 11 uur een dienst waarin Ds. Barth voorgaat. Om 18:30 is er een (livestream) dienst met Ds. Middelkoop.

Op Oudejaarsdag is er om 19 uur een oudejaarsdienst. Er is dit jaar geen dienst op Nieuwjaarsdag. Op zondagmorgen 2 januari is de eerste dienst van het nieuwe jaar en kunnen we elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.