Diensten in de stille week & Paasbrunch

De Stille week is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Vooral een hoogtepunt dat de sporen van verootmoediging en verstilling draagt. Om die reden wordt bijvoorbeeld ook in de lijdenstijd de zondagmorgen niet geopend met een loflied, maar eerder met een lied van gebed en bezinning. Daar is alle reden toe: de lijdenstijd bepaalt ons bij de schuldige gebrokenheid van ons bestaan. Reden om dat in de diensten gestalte te geven.

Zoals al een aantal jaren gedaan wordt, zullen we weer een aantal samenkomsten samen met de Protestantse gemeente houden. Op maandag, dinsdag en woensdag is er ’s avonds om 19.30 uur een avondgebed dat ongeveer een half uur duurt. Op Witte donderdag hebben we om 19.30 een avondmaalsdienst. De Goede Vrijdagdienst begint ook om 19.30 uur. Ten slotte is er de Paaswake op Stille zaterdag om 22.00 uur.

Daarnaast zijn er op Eerste Paasdag twee diensten. De avonddienst zal in het teken van de kinderen staan. Op Tweede Paasdag is er een Paasbruch. De inloop is vanaf 9.15 uur, en de maaltijd start om 9.30 uur.

Een zegenrijke tijd toegewenst!