Diensten in de Stille Week

De Stille week is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Vooral een hoogtepunt dat de sporen van verootmoediging en verstilling draagt. Om die reden wordt bijvoorbeeld ook in de lijdenstijd de zondagmorgen niet geopend met een loflied, maar eerder met een lied van gebed en bezinning. Daar is alle reden toe: de lijdenstijd bepaalt ons bij de schuldige gebrokenheid van ons bestaan. Reden om dat in de diensten gestalte te geven.

Ook dit jaar zullen we weer een aantal samenkomsten samen met de Protestantse gemeente houden. Op maandag, dinsdag en woensdag is er ’s avonds om 19.30 uur een Vesper dat ongeveer een half uur duurt. Op Witte donderdag is er om 19.30 een avondmaalsdienst waarbij Ds. Offringa voorgaat. De Goede Vrijdagdienst begint ook om 19.30 uur en wordt geleid door Ds. Middelkoop. Ten slotte is er de Paaswake op Stille zaterdag om 22.00 uur.

Daarnaast zijn er op Eerste Paasdag twee diensten, om 9.15 uur en om 18.30 uur.

Op Tweede Paasdag wordt de oude traditie van de Paasbruch weer opgepakt. We willen de maaltijd om 10.00 uur beginnen. Aanmelden is niet nodig.

Een zegenrijke tijd toegewenst!