Coronabeleid in onze kerk vanaf 25 september

Vanaf 25 september veranderen de corona maatregelen. Voor het bijwonen van kerkdiensten is een
coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of
mensen welkom zijn.

– De 1,5meter afstand bij kerkbezoek wordt losgelaten; wel is het goed om “gepast afstand” van elkaar te houden. Kerkgangers die meer afstand willen houden kunnen op de stoelen plaatsnemen of op de avondmaalsbanken. Geef elkaar de ruimte!
– Registreren vooraf is niet meer nodig.
– Als u klachten heeft, blijf dan thuis en laat u testen.
– Handen reinigen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog blijven van kracht.
Er zijn nooit garanties, maar op deze wijze hopen we elkaar de komende tijd in een veilige omgeving te kunnen ontmoeten.