Bijbelkringen

Na de informatieavond voor de bijbelkringen willen we van start gaan om de Bergrede te bestuderen en met elkaar hierover na te denken. Maar met de toegenomen besmettingsrisico’s is intussen duidelijk geworden dat gemeenteleden er heel verschillend in kunnen staan. De één wil graag van start, de ander is voorzichtig en wil liever nog even wachten. Het is goed dat iedereen voor zichzelf hier een goede afweging in maakt; dat kunnen we niet voor elkaar doen. Het betekent wel dat er kringen zijn die gaan starten en kringen die dat nu nog niet willen doen.

Voor de kringen die gaan starten is er de mogelijkheid om in de Open Hof kringavonden te houden. Kringen kunnen zelf deze ruimte reserveren bij de Beheercommissie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van De Beug in Odijk. Bea Duijzer biedt de mogelijkheid om daar in een gezellige setting met elkaar Bijbelkring te houden. De kringleiders hebben hierover een mail met informatie gekregen.

Op woensdag 14 oktober 20.00 uur is er in de Open Hof een bijbelkringavond voor gemeenteleden die wel graag willen beginnen met Bijbelstudie, maar voor wie dit nog niet mogelijk is om dat met de eigen kring te doen. We hopen dan het eerste hoofdstuk uit het boekje ‘Onbezorgd’ van Niek Tramper te bespreken. Deze avond staat open voor iedereen en krijgt een vervolg als daar behoefte aan is.

Er zijn geluiden gehoord dat er behoefte bestaat aan een Bijbelkring die overdag bij elkaar komt. Daarom inventariseren we hoe groot de belangstelling hiervoor is. Ben je geïnteresseerd stuur dan een berichtje naar famkroodsma@outlook.com. Bij voldoende belangstelling gaan we van start met een Bijbelkring overdag.

Als jullie starten met de bijbelkringavonden dan hele vreugdevolle en gezegende kringavonden toegewenst. Laten we zorgvuldig omgaan met de regels en onze gezondheid.

Namens taakgroep V&T, Joke Kroodsma